Baccarat spelregels

De spelregels van baccarat zijn makkelijk te leren. Het is belangrijk om de regels goed te kennen voordat je gaat beginnen met het spelen van baccarat. In dit artikel worden de regels van de meest bekende variant van baccarat, punto banco, uitgelegd.

"De spelregels van baccarat zijn relatief makkelijk"

Het doel van baccarat

Baccarat is een populair kaartspel met Italiaanse roots dat eenvoudig te leren is. Bij dit kansspel, dat ook wel ‘punto banco’ wordt genoemd, gaat het om het voorspellen van de uitkomst. James Bond is misschien wel de bekendste baccarat speler.

Puntentelling

De puntentelling bij baccarat verschilt van die van andere kaartspellen. Er zijn maximaal negen punten te verzamelen. Bij een puntentotaal van meer dan negen tellen tientallen niet mee. Een puntentotaal van bijvoorbeeld dertien betekent drie punten (dertien min het tiental). Zowel de speler als de bank krijgt hoogstens drie kaarten gedeeld. Het aantal punten per kaartsoort ziet er als volgt uit:

Kaart

Aantal punten

Heer, vrouw, boer, tien

0

Aas

1

Twee t/m negen

Overeenkomende waarde


Hoe wordt het spel gespeeld

Bij baccarat gaat het allemaal om het puntenaantal van negen. Spelers proberen met hun kaarten een puntentotaal van negen, of zo dicht mogelijk in de buurt daarvan, bij elkaar te spelen. In tegenstelling tot veel andere kaarspellen, nemen spelers het niet tegen elkaar op maar tegen de bank (ook wel dealer genoemd).

Voordat het spel begint, bepaal je de inzet. Daarbij zijn er drie inzetmogelijkheden:

  • Inzetten op jezelf
  • Inzetten op de bank
  • Inzetten op een gelijkspel

Het is mogelijk om op meerdere opties tegelijk in te zetten.

Spelverloop

De bank deelt eerst een kaart aan de speler en vervolgens aan zichzelf. Dat gebeurt twee keer, waardoor zowel de bank als de speler twee kaarten heeft. Na het delen van de eerste twee kaarten wordt het puntenaantal bepaald door de waarde van beide kaarten op te tellen. Een puntentotaal van acht of negen wordt een ‘natural hand’ genoemd, en daarmee wint de bank of de speler.

Derde kaart

Een derde kaart wordt gedeeld als de speler een puntentotaal van vijf of lager heeft. Bij zes of zeven punten past de speler.

Naast de speler kan ook de bank in de volgende gevallen een derde kaart gedeeld krijgen:

  • Als de bank een puntentotaal van twee of minder heeft, ongeacht de derde kaart van de speler.
  • Als de bank een puntentotaal van drie heeft, tenzij de derde kaart van de speler een acht is.
  • Als de bank een puntentotaal van vier heeft, tenzij de derde kaart van de speler een nul, één, acht of negen is.
  • Als de bank een puntentotaal van vijf heeft en als de derde kaart van de speler een vier, vijf, zes of zeven is.
  • Als de bank een puntentotaal van zes heeft en als de derde kaart van de speler een zes of zeven is.


De bank past bij een puntentotaal van zeven en ontvangt in dat geval geen derde kaart.

Baccarat strategie

Er bestaan strategieën die gebruikt kunnen worden tijdens het baccarat spel. In het artikel over baccarat strategieën leer jij deze tactieken zodat je ze zelf kunt gebruiken tijdens het spel. Speel nu direct baccarat in één van de goede online casino's.

Ken jij de spelregels nu?

Weet jij nu hoe baccarat gespeeld wordt? Als het goed is ben jij nu in staat het spel te spelen.